Lịch đào tạo

Lịch đào tạo các chương trình của Mobius

 

 

Lịch đào tạo Xem thêm

Phân Tích Rung Động CAT I - II - III

Các chương trình đào tạo phân tích rung động của Mobius sử dụng phần mềm mô phỏng 3D để học viên nắm lý thuyết dễ dàng hơn, thấy được tại sao xảy ra hư hỏng, rung động sẽ thay đổi như thế nào khi tình trạng thiết bị tồi tệ hơn.

Phân Tích Rung Động CAT I - II - III Xem thêm

Chuyên viên quản lý tài sản dựa trên độ tin cậy (ARP)

Chương trình đào tạo Asset Reliability Practitioner [ARP] cấp độ I được xây dựng để dành cho quản lý cấp cao, quản lý bảo trì và sản xuất, kỹ sư,...

Chuyên viên quản lý tài sản dựa trên độ tin cậy (ARP) Xem thêm