UltraTEV Plus²

UltraTEV Plus²

Thiết bị kiểm tra, phân tích tín hiệu phóng điện cục bộ cho tủ và cáp ngầm trung thế.
Astute HV Monitoring®

Astute HV Monitoring®

Hệ thống giám sát tình trạng phóng điện cục bộ (PD) liên tục 24/7 cho máy cắt ở các trạm điện trung thế 

Camera siêu âm SonaVu™

Camera siêu âm SonaVu™

Camera siêu âm hình ảnh được trang bị hệ thống siêu âm của hãng SDT.