Kính hồng ngoại H.VIR Window

Kính hồng ngoại H.VIR Window

Kính H.VIR Window là một loại kính đặc biệt, nó cho phép chùm tia hồng ngoại đi qua mà độ suy giảm không đáng kể. Ngoài ra, với việc lắp đặt kính H.VIR Window trước không cần phải tháo gỡ tấm bảo vệ khi tiến hành scan nhiệt.