Phân tích nguyên nhân cốt lõi

Chương trình đào tạo RCFA - Phân Tích Nguyên Nhân Cốt Lõi cung cấp các khái niệm cần thiết cho công tác điều tra, khắc phục sự cố trong công nghiệp.
Phân tích nguyên nhân cốt lõi Xem thêm

Lập kế hoạch và kiểm soát công tác bảo trì (WPC)

Một quy trình hay hệ thống lập kế hoạch và kiểm soát bảo trì hiệu quả (WPC) có chức năng xác định và xác nhận tất cả các công việc bảo trì cần thực hiện, phù hợp với yêu cầu nguồn lực sẵn có thông qua công tác quản lý, lập kế hoạch thực hiện với thời gian cụ thể. Cuối cùng, chi tiết công việc và chi phí phải được ghi lại và phân tích.
Lập kế hoạch và kiểm soát công tác bảo trì (WPC) Xem thêm

Bảo trì dựa trên độ tin cậy và bảo trì chẩn đoán

Tham dự chương trình này sẽ giúp học viên: hiểu và củng cố lý thuyết về phóng điện cục bộ; có kiến thức về kiểm tra và phát hiện phóng điện cục bộ;...
Bảo trì dựa trên độ tin cậy và bảo trì chẩn đoán Xem thêm