Chương trình quản lý bối trơn ổ đỡ

Tất cả các bộ phận bảo trì luôn biết rằng bôi trơn là nhiệm vụ thiết yếu giúp cho vòng bi:
• Tăng tuổi thọ
• Giảm ma sát
• Ngăn cản chất cặn bẩn bên ngoài bạc đạn
• Tăng độ tin cậy
• Giảm nhiệt độ
• Giảm mài mòn
Tuy nhiên: Bôi trơn như thế nào là đủ? Khi nào đến lúc bôi trơn?  Loại mỡ nào cho thiết bị này?
Để trả lời những câu hỏi này, chương trình quản lý bôi trơn sẽ giúp Quý khách hàng:
• Quản lý tài sản, thiết bị trong nhà máy bằng phần mềm
• Sử dụng đúng chất bôi trơn cho từng vị trí.
• Xây dựng lịch bôi trơn hợp lý hơn.
• Bơm đủ khối lượng mỡ cần thiết.
• Biết được tình trạng bôi trơn hiện tại.