PCAS-T: Giải pháp đánh giá tình trạng Máy Biến Áp

Như chúng ta đã biết máy biến áp là trái tim của nhà máy công nghiệp. Sự vận hành ổn định của MBA là điều kiện tiên quyết để nhà máy hoạt động ổn định. Do đó việc phân tích đánh giá tình trạng hoạt động tổng thể máy biến áp theo định kỳ để đảm bảo độ tin cậy và ổn định của máy biến áp trong quá trình vận hành là yêu cầu rất quan trọng trong quá trình sử dụng máy biến áp.

Chương trình đánh giá tình trạng tổng thể máy biến áp của VPower sẽ giúp khách hàng biết được cụ thể tình trạng hoạt động, những dấu hiệu hư hỏng của máy biến áp. Qua đó khách hàng sẽ chủ động trong việc lên kế hoạch bảo trì, sửa chữa đồng thời chủ động trong việc lên kế hoạch sản xuất cũng như kế hoạch xuất hàng. Từ đó chúng ta có thể giảm thiểu tối đa thiệt hại về kinh tế do sự cố máy biến áp gây ra cho các nhà máy sản xuất công nghiệp.

Chương trình đánh giá tổng thể tình trạng của máy biến áp sẽ giúp chúng ta biết được tình trạng hoạt động hiện tại của từng thành phần chi tiết của MBA bao gồm dầu cách điện, giấy cách điện, các bộ phận cơ khí, và tất cả các bộ phận liên quan khác cấu thành nên MBA nhằm phát hiện sớm những nguyên nhân hư hỏng tiềm tàng của từng bộ phận. Từ đó sẽ giúp chúng ta lên kế hoạch vận hành, bảo dưỡng và đặc biệt là giúp nhà máy có kế hoạch sớm trong việc khắc phục những dấu hiệu hư hỏng từ đó tránh được các sự cố ngoài kế hoạch dẫn đến ngừng sản suất đột ngột, thời gian khắc phục sự cố kéo dài, chi phí thay thế cho thiết bị lớn gây ra tổn thất nặng nề về kinh tế hay chi phí thiệt hại liên đới cực kỳ lớn.

Các công nghệ đánh giá:


a.     Đánh giá lý tính và hóa tính của dầu máy biến áp.

b.     Phân tích thành phần khí hòa tan trong dầu máy biến áp.

c.      Đánh giá tình trạng giấy cách điện qua phân tích dầu máy biến áp (Phân tích Furan).


a.     Kiểm tra phóng điện bề mặt

b.     Kiểm tra phóng điện bên trong5.     Kiểm tra tổng thể bên ngoài bằng mắt.
Sau khi thực hiện việc lấy số liệu ONLINE (thiết bị đang mang tải) tại nhà máy và được phân tích bởi đội ngũ chuyên gia của PdMV và các chuyên gia của đối tác nước ngoài. Chúng tôi sẽ cung cấp cho Quí khách hàng báo cáo kỹ thuật với tính chuyên môn cao bao gồm 3 phần:
1. Phần tổng quan: Tóm tắt và cho biết tình trạng tổng thể của tủ trung thế được đánh giá.
2. Phần phân tích chi tiết kỹ thuật, công nghệ và tiêu chuẩn đánh giá.
3. Phần kết luận và khuyến cáo chi tiết.
Tất cả các số liệu và kết quả phân tích của từng tủ trung thế sẽ được lưu trữ ở máy chủ của VPower nhằm theo dõi xu hướng và hỗ trợ cho việc phân thích và đánh giá trong tương lai.