Wi-care 130

Wi-care 130: Cảm biến không dây giám sát rung động theo 3 phương và nhiệt độ. Chất lượng tín hiệu rung động của mỗi phương tương đương với cảm biến 1 phương Wi-care 110.
 Cảm biến Wi-care 130 có nguyên lý hoạt động tương tự Wi-care 110, cung cấp dữ liệu rung động đồng thời theo 3 hướng: đứng, ngang, dọc trục. Cảm biến sẽ có 4 kênh tín hiệu bao gồm 3 kênh rung động và một kênh nhiệt độ.  
CÁC ƯU ĐIỂM
- Đo đồng bộ
- Tuổi thọ pin dài
- Giám sát nhiệt độ