Wi-care 110

Wi-care 110

Thiết bị giám sát rung động và nhiệt độ online không dây

 
Wi-care 110 ExpertKit

Wi-care 110 ExpertKit

Đây là bộ giám sát linh hoạt của dòng Wi-care 100, được thiết kế cho các chuyên gia Bảo Trì. Bao gồm 4 cảm biến không dây Wi-care

 
Wi-care 240

Wi-care 240

Bộ xử lý dữ liệu rung động với 4 kênh dữ liệu động và 4 kênh tĩnh. Giúp cho việc giám sát 4 tín hiệu rung động và nhiệt độ đồng thời 

 
Wi-care 200 ExpertKit

Wi-care 200 ExpertKit

Phiên bản di động với 2 bộ xử lý Wi-care 240 trong cùng 1 hộp chứa, giám sát đồng thời 8 tín hiệu động của rung động. 

 
Wi-care 130

Wi-care 130

Cảm biến không dây giám sát rung động theo 3 phương và nhiệt độ

 
Wi-care 140

Wi-care 140

Bộ phát tín hiệu rung động không dây đa kênh

 
Wi-care 150

Wi-care 150

Giải pháp giám sát bẫy hơi với cảm biến siêu âm và 2 kênh giám sát nhiệt độ

 
Wi-care 160

Wi-care 160

Bộ cảm biến đo vận tốc quay không dây duy nhất trên thị trường 

 
Wi-care 930

Wi-care 930

Bộ kích sóng Wi-fi, giúp lan truyền tín hiệu rung động đi xa trong mạng không dây