Wi-care 930

Wi-care 930: Bộ kích sóng Wi-fi, giúp lan truyền tín hiệu rung động đi xa trong mạng không dây
Thông thường tín hiệu không dây chỉ có thể lan truyền trên dưới 100m ừ cảm biến đến bộ gateway. Bộ kích sóng Wi-care 930 giúp mở rộng vùng làn truyền tín hiệu, giúp tín hiệu rung động từ cảm biến được truyền đi xa (lên đến 1000m).   
CÁC ƯU ĐIỂM
- Công nghệ Plug & Play
- Mở rộng kết nối tín hiệu
- Đa nguồn