Wi-care 240

Wi-care 240: Bộ xử lý dữ liệu rung động với 4 kênh dữ liệu động và 4 kênh tĩnh. Giúp cho việc giám sát 4 tín hiệu rung động và nhiệt độ đồng thời 
Hệ thống giám sát thiết bị liên tục
Tín hiệu vận tốc đầu vào thông minh: Được trang bị 2 ngõ tín hiệu đầu vào nhằm phát hiện vận tốc (RPM). Tại điều kiện làm việc bình thường, dữ liệu rung sẽ đồng bộ với tín hiệu vận tốc quay của trục. Ngoài ra, tính năng thông minh cho phép thu thập tín hiệu rung động khi vận tốc quay của trục đạt một ngưỡng nhất định nhằm đảm bảo chỉ thu thập khi máy đang hoạt động. 
Linh hoạt và không bị giới hạn: Giúp tiếp cận toàn thể thiết bị hoặc các máy phức tạp một cách dễ dàng. Mỗi bộ xử lý sẽ nhân rộng ra tạo thành một hệ thống giám sát toàn bộ thiết bị quan trọng tại nhà máy. 
Đa công nghệ: Thay vì sử dụng cảm biến rung và nhiệt độ, có thể thay đổi tùy theo nhu cầu sử dụng qua các cảm biến siêu âm và cảm biến giám sát dầu bôi trơn, điều này giúp Wi-care 240 trở thành giải pháp toàn diện trong việc giám sát tình trạng thiết bị. 
CÁC ƯU ĐIỂM
- Đa mục đích
- Giám sát liên tục
- Đa công nghệ
- 4 kênh dữ liệu động
- Thu thập dữ liệu thông minh