Wi-care 200 ExpertKit

Wi-care 200 ExpertKit: Phiên bản di động với 2 bộ xử lý Wi-care 240 trong cùng 1 hộp chứa, giám sát đồng thời 8 tín hiệu động của rung động.
Hệ thống giám sát thiết bị liên tục 
Đa công nghệ: Thay vì sử dụng cảm biến rung và nhiệt độ, có thể thay đổi tùy theo nhu cầu sử dụng qua các cảm biến siêu âm và cảm biến giám sát dầu bôi trơn, điều này giúp Wi-care 240 trở thành giải pháp toàn diện trong việc giám sát tình trạng thiết bị. 
Gia đình Wi-care : giám sát liên tục thông qua giải pháp kết nối không dây. Toàn bộ tín hiệu thu thập được truyền đến nền tảng I-SEE thông qua kết nối di động 3/4G. 
CÁC ƯU ĐIỂM
- Hệ thống “Plug & Play”
- Công nghệ AI Machine Learning
- Đa ứng dụng
- Tích hợp công nghệ